Tečni gasovi

Tečni gasovi

Najekonomičniji način transporta gasova je u tečnom stanju u koje se dovode pothlađivanjem i kompresovanjem.  Mi dostavljamo tečne gasove u Vaš pogon i pretačemo ih u izolovane skladišne rezervoare zajedno sa isparivačima ili u rezervoar pod pritiskom.
Na ovaj način u mogućnosti smo isporučiti Kiseonik, Argon, Azot, Ugljen Dioksid, Vodonik, Helijum, Amonijak.

Cena traženog gasa je jeftinija u odnosu na cenu gasa u bocama zbog sledećih faktora,

Veličina rezervoara se usklađuje sa potrebama mesta potrošnje.
Prednost posedovanja rezervoara je u tome što kod isparavanja nastaju neznatni gubici.

Kada u periodu od više dana nema potrošnje ne dolazi do nominalnog porasta pritiska u rezervoara.

Tečne gasove prevozimo do kupaca cisternama u skladu sa propisima za prevoz opasnih tečnosti.