Gasovi u bocama

Gasovi u bocama

Najčešći oblik u kome srećemo kompresovane gasove je u bocama u skladu sa potrebama i namenama. Nudimo sve komercijalne oblike i količine gasa u bocama i obezbeđujemo isporuku na lokaciju po dogovorenoj dinamici.

Naši logistički kapaciteti nas izdvajaju od ostalih distributera gasa i garantuju najbolju uslugu na tržištu.

Tehničke gasove isporučujemo u bocama malim, srednjim i velikim potrošačima tehničkih gasova.

Raspolažemo kompletnom ponudom gasa u bocama različitih veličina i zapremina koje zadovoljavaju sve potrebe tržišta.
Pune boce se menjaju za prazne a postoji mogućnost obezbeđivanja boca za korisnike koji sa nama potpišu ugovore o snabdevanju.
Sve boce su ispitane i sertifikovane od nadležne institucije.

U zavisnosti od gasa i namene boce mogu biti pod pritiskom 50-300 bara.